Organisatie

Ook in 2019 bundelen dé zes hbo-opleidingen Tourism Management van Nederland hun krachten. Samen met PleisureWorld NRIT organiseren ze hét jaarlijks congres voor de gehele toerisme- en vrijetijdsindustrie.

De inhoud van dit congres is samengesteld door een programmacommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het LOTM aangesloten hogescholen en PleisureWorld NRIT.

PleisureWorld is een zelfstandige kwaliteitsuitgeverij met als specialisme toerisme, recreatie en vrije tijd. Bekende titels zijn Recreatie & Toerisme, Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd, NRIT Magazine en NRIT Actueel. Daarnaast organiseren we diverse congressen en vakdagen waarbij kennisdeling en ontmoeting centraal staan. PleisureWorld NRIT beschikt over een eigen professioneel congresbureau met ervaren projectmanagers en congresassistenten en heeft alle expertise in huis op het gebied van inhoudelijke opzet, conceptontwikkeling, logistieke ondersteuning, registratie van deelnemers en uitvoering op de bijeenkomst zelf.